Samtal med engagemang och effektivitet

Anderbeck Konsult är ditt företags samarbetspartner när du eller någon av dina medarbetare vill utvecklas, behöver ökad kompetens eller stöd i en eller annan form.

Efter ett första inledande samtal skapas snabbt ett fokus på tänkbara insatser och tillsammans avgörs om de fortsatta samtalen ska utgå från coaching, kognitiv beteendeterapi, så kallad KBT, eller vara ett verktyg för den fortsatta karriären. Insatsen anpassas efter behovet.

Oavsett insats jobbar Anderbeck Konsult konkret och handfast för lösningar med positiv energi som leder framåt.

Anderbeck konsult drivs av Annika Anderbeck, som har egen erfarenhet av ledarskap inom privat och offentlig verksamhet. Hon har även arbetat med personalarbete, som HR-konsult med karriärplanering, omställning och ledarutveckling samt med kompetensutveckling och rekrytering såväl i det privata näringslivet som i offentlig verksamhet. 

Annika Anderbeck har akademisk examen och vidare studier i beteendevetenskapliga ämnen. Hon är Kognitiv beteendeterapeut (KBT) och certifierad ACC Coach av International Coach Federation, ICF och även certifierad JTI instrument av Decision Dynamics.

 

anderbeck konsult