För privatpersoner

Kognitiv Beteendeterapi, KBT

Känns det jobbigt väljer vi ofta den lättaste vägen, det som ger oss ett snabbt inre lugn. Vi undviker vissa situationer, uppgifter, personer eller tankar som kan trigga igång jobbiga känslor. Det vi ofta missar är att på sikt så är det kanske inte det bästa. Det som får dig att må bättre i stunden kan få dig att må sämre på sikt.  

I Kognitiv Beteendeterapi får du hjälp att reflektera, förstå och förändra ditt beteende och dina tankemönster. Genom träna det vi pratar om i terapin tillägnar du dig verktyg och nya strategier för att hantera det som är problem för dig, det är just här som gör att du kan må bättre.

Läs gärna mer om KBT och vad du kan få hjälp med under fliken KBT

Karriärcoaching

Karriärcoaching blir ofta aktuellt när man känner att det är dags för en förändring i arbetslivet. I karriär-coachingen kan du få coaching, konkreta verktyg, tips och råd samt tillgång till nätverk och kontakter inom olika branscher.

För att lyckas med en karriärcoaching kan det vara lämplig att arbeta med:
1. Coaching, när du behöver komma fram till vad du vill arbeta med eller vad som kan utveckla dig i ditt jobb eller yrke.
2. Cv-utveckling, skapa ett konkurrenskraftigt cv genom att tydliggöra din profil och lyfta fram rätt kompetenser som tar dig vidare till nästa arbete. 
3. Nätverkande, hur du kan jobbar med dina kontakter, utveckla ditt nätverk och på vilka olika sätt du kan marknadsföra dig till företag som är intressanta för dig.
4. Intervjuträning för att bli säkrare i intervjusituationen.


anderbeck konsult