KBT - kognitiv beteendeterapi

KBT baseras på modern forskning och har visat sig vara den mest effektiva terapiformen för personer med lätt till medelsvår depression och vid behandling av olika former av ångest och fobier.

KBT-samtal används med fördel för att komma till rätta med olika svårigheter. De förändringar som man vill åstadkomma kan till exempel vara att:

  • Höja självkänslan

  • Förändra stressnivå

  • Förbättra relationer

  • Minska nedstämdhet

  • Öka energinivån

  • Behandling av lätt till medelsvår depression, olika former av ångest och fobier.

KBT används också som ett utmärkt verktyg för personlig utveckling, vid förändrings- och utvecklingsarbete i olika sammanhang samt för att reducera sjukfrånvaro.

 

anderbeck konsult