Omställning

I samband med förändringar och omstruktureringar konstateras ofta att företaget inte längre är rätt bemannat. Förändringar i personalstyrkan kan behövas för att möta de behov och krav som uppkommit. Ett omställningsprogram är till stor hjälp när det gäller att komma vidare i karriären för de medarbetare som berörs.

Upplägget i ett omställningsprogram anpassas helt efter individens behov för att kunna ge det bästa och mest effektiva stödet.  Målet med omställningsarbetet är ett nytt jobb för medarbetaren, men det kan också vara ändrad yrkesinriktning, studier, start av eget företag eller något annat som visar sig vara det bästa alternativet.

Med hjälp av coaching och praktisk vägledning tydliggörs medarbetarens kompetens, erfarenhet, drivkraft, motivation etc och hur dessa faktorer kan bidra till ett målmedvetet och framgångsrikt karriärval och jobbsökande.

I omställning handlar det inte bara om att hitta nytt jobb utan om att hitta rätt jobb, på rätt nivå i rätt organisation och med utgångspunkt i den personliga situationen.

Koncentrationen i omställningsprogrammet ligger på:
1. att identifiera vad nästa steg i karriären är
2. effektiva ansökningshandlingar, så att cv och brev på ett attraktivt och tydligt sätt presenterar rätt kompetens och ger en klar bild av personen
3. hur respektive bransch fungerar när det gäller hur jobben erbjuds
4. nätverkande och personlig marknadsföring
5. förberedelse inför intervju och intervjuträning

Annika Anderbeck ger de konkreta verktygen och det stöd som behövs för ett effektivt jobbsökande. Som bollplank bistår hon med råd och tips samt ger tillgång till sitt breda nätverk inom flera olika branscher.

Profil- och testverktyg kan efter förfrågan användas som extra komplement för att komma fram till alternativa karriärvägar och för att tydliggöra vad som är viktigt för att man ska trivas och må bra i arbetet.

 

anderbeck konsult